Tellus Rör, Svets och Smide

Tellus Rör, Svets och Smide AB är ett företag som sysslar med värmeutrusningar, avloppsrening, vattenrening, industriservice, tillverkning, drift- och underhållsarbete.

En stor del av vår totala omsättning utgörs av värmeutrusningar, vilket gör oss till en säker leverantör.

Affärsidé värmeutrusningar:
Att bygga och sälja värmeutrusningar med möjlighet till olika alternativ i samma anläggning för ett långsiktigt energi- och miljötänkande.

Tellus Rör, Svets & Smide grundades 1983 och är ett väl etablerat företag inom olika verksamhetsområden. Tellus har idag en personalstyrka med 10 medarbetare med kompetens inom installation, service, tillverkning, drift och underhållsarbeten.