Tillverkning och industriservice

Vi på Tellus tillverkar olika svetsmekaniska konstruktioner allt efter behov. Vår grundläggande policy är att ge våra kunder hög kvalitet och servicegrad på utförda tjänster. Genom att integrera våra tjänster kan vi erbjuda mer relevanta och effektiva lösningar. Vi erbjuder olika flexibla lösningar som skräddarsys efter kundens behov.

Vi sätter stort värde på våra medarbetares yrkesskicklighet och erfarenhet av underhållsarbete. Det borgar för kvalitet och långsiktiga kundrelationer. 

En hörnsten i vår verksamhet är flexibilitet samt att snabbt kunna tilldela extra resurser till brådskande projekt. På det sättet hjälper vi kunderna att hålla tiden för produktionsavbrott till ett minimum.

Vår tekniska personal bistår gärna med sitt kunnande i beredning och konstruktion av detaljer även om ritningsunderlag saknas. Behöver du hjälp att mäta på plats hjälper vi naturligtvis till med detta.

Vi utför även service, drift och underhållsarbete åt industrin.