Tillverkning och industriservice

Tellus tillverkar olika svetsmekaniska konstruktioner allt efter behov. Vår grundläggande policy är att ge våra kunder hög kvalitet och servicegrad på utförda tjänster. Genom att integrera våra tjänster kan vi erbjuda mer relevanta och effektiva lösningar. Vi erbjuder olika flexibla lösningar som skräddarsys efter kundens behov.

Vi utför även service, drift och underhållsarbete åt industrin.